ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
A Symbol Kft Általános Szerződési Feltételei
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató, és a kereskedelmi szolgáltatásait igénybe vevő megrendelő jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató és Megrendelő elfogadják, hogy jelen ÁSZF egyaránt érvényes a Szolgáltató által üzemeltett Honlapon és Webáruházon keresztül történő értékesítésre, valamint az e-mail útján, telefonon vagy személyesen létrejött értékesítésre egyaránt.
 
Szolgáltató adatai Cégnév : "SYMBOL" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyezve: 2004.
Székhely és levelezési cím: 8294 Kapolcs, Dózsa Gy. u. 44.
Ügyvezető: Horváthné Tanai Erika
Cégjegyzékszám: 19-09-507405
Kibocsátó cégbíróság: Veszprém Megyei Cégbíróság
Adószám: 13218317-2-19
Elérhetőség: +36-20/3561280
E-mail: info[kukac]symbolreklam[pont]hu">info[kukac]symbolreklam[pont]hu
Weboldal: www.symbolreklam.hu
 
 
Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya
 
A Megrendelő kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit annak átolvasása után megértette, tudomásul vette és elfogadta.
 
A jelen ÁSZF hatálya a szolgáltató és a megrendelő között, emblémázott reklámajándékok és munkaruhák elkészítésére és szállítására vagy embléma nélküli reklámajándékok szállítására létrejött vállalkozási jogviszonyra és egyéb kiegészítő termékek adásvételére terjed ki.
 
A Szolgáltató és az Megrendelő megállapodnak, hogy az Szolgáltató elvégzi a Megrendelő által az előzetes e-mail-es egyeztetések után megrendelt és a Szolgáltató által e-mail-ben visszaigazolt termékek szállítását.
 
 
Jelen ÁSZF hatályos: 2020.08.10-től.
 
Regisztráció, Megrendelés Folyamata                                         ,
 
A megrendelések Webáruházon felületén történő lebonyolítására kizárólag regisztrációval van lehetőség.
A Megrendelő a Webáruházon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja.
A regisztráció, a Szolgáltatónak benyújtott regisztrációs kérelem útján történik. A regisztráció során megadott adatok: Név, cégadatok, telefonszám, e-mail és az elsődleges szállítási cím.
 
A szerződéskötés nyelve magyar. A Szolgáltató és a Megrendelő elsődlegesen írásban kommunikálnak, jognyilatkozatot kizárólag írásban jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatoknak.
 
A Szerződés tárgyát különböző Termékek és Szolgáltatások képezik, melyeket vételár ellenében lehet megvásárolni. A Webáruházban feltüntetett vételár forintban értendő nettó ár. A vásárlás végösszege (bruttó ár) a rendelés véglegesítésekor látható.
 
A Megrendelő a terméket, és a szolgáltatást árajánlatot követően rendelheti meg, mivel a
Webáruházban feltüntetett termék ára az emblémázás költségét nem tartalmazza.
Amennyiben a Megrendelő csak a terméket rendeli meg emblémázás nélkül, az ár megegyezik a kosárban feltüntetett árral, kivéve, ha a Szolgáltató további kedvezményt ad a Megrendelő részére.
 
A Megrendelő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a vásárlói kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése után véglegesítheti.
A Szolgáltató a beérkezett Megrendelést 1 munkanapon belül visszaigazolja, a Megrendelő által megadott e-mail elérhetőségen.
 
 A Megrendelés feldolgozásához a Megrendelő köteles megadni a Szolgáltató által kért adatokat.
 
Látványterv, Emblémázás
 
A Szolgáltató az értékesített termékek emblémáztatása esetén az Megrendelő kérésére egyedi látványtervet készít, lehetőséget biztosít termékminta rendelésére.
 
 A Látványterv a Megrendelő igényeinek betartásával készül.
Az első Látványterv készítése díjmentes szolgáltatás. Az ezen felüli kérések teljesítéséért a Szolgáltató grafikai díjat számolhat fel.
 
A Látványterv készítéshez és az emblémázás kivitelezéséhez az alábbi grafikai anyagokra van szükség: vektorgrafikus logó AI, EPS, PDF, CDR formátum vagy
nagyfelbontású kép fájl, legalább 300DPI minőségben.
 
Abban az esetben, ha a Megrendelő nem tudja a Szolgáltató rendelkezésre bocsátani a megfelelő grafikai anyagot, a Szolgáltató grafikai díjat számolhat fel a kért grafika szerkesztéséért.
 
Az emblémázások a Megrendelő által elfogadott Látványterv alapján készülnek.
A látványterven szereplő szín, méret és elhelyezés csak tájékoztató jellegű.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltéréséből adódóan előfordulhatnak.
 
Jótállás, Szavatosság
 
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. (9. 20 §) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Kivételt képeznek ez alól azok a termékek, melyek a Megrendelő egyedi igényei alapján személyre szabottan készültek. Olyan termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, ezen esetekben – tekintve hogy az ilyen termékeket nem lehet újra értékesíteni – nincs lehetőség az elállásra és a megrendelő semmilyen jogot nem formálhat rész- vagy teljes visszatérítésre.
A Megrendelőnek a megrendelt termék szállítását követően ellenőriznie kell, hogy a termék megfelel-e a Megrendelésben előírtaknak. A Megrendelésben előírtaktól való eltérést tapasztal, akkor ezt, a kézbesítést követően azonnal, de legkésőbb 8 napon belül írásban, konkrét indokolással köteles jelezni.
 
Ha a kiszállított termék hibás, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen cseréli vagy javítja.  Amennyiben a Szolgáltató a hibás termeket hasonló termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő igényeinek megfelelően a Szolgáltató a megrendelt terméket másik termékkel helyettesítheti, vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti. A Megrendelő kérhet továbbá arányos árleszállítást is hibás termék esetén.
Nem jótállás alá vonható hiba, ha annak oka a termék a Megrendelő részére való átadása után lépett fel, például, ha a hibát – szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy megbízottja végezte el) – nem rendeltetésszerű  használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás okozta.
 
Szállítási határidők
 
Szállítási határidőket az értékesítő kollégák a kiszállítást megelőzően egyeztetik.
Az aktuális raktárkészletről e-mailben vagy telefonon tájékozódhat.
 
 
 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződésre a magyar jog alkalmazandó.
 
A Szolgáltató és Megrendelő megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.
A Szolgáltató és a Megrendelő amennyiben nem tud megegyezni, akkor a Megrendelő Békéltető Testülethez is fordulhat.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre jogvitáik elbírálását jogi útra terelik.
 
 
„SYMBOL” Kft, mint Szolgáltató.
 
 
Kapolcs, 2020. augusztus 10.